Olen opiskellut taidegrafiikkaa Taideteollisessa korkeakoulussa (nyk. Aalto yliopisto), sekä sen jälkeen  täydentänyt tekniikkavalikoimaani useilla eri grafiikan kursseilla.

Olen vuodesta 1980 lähtien pitänyt 16 yksityisnäyttelyä ja osallistunut 108:n yhteisnäyttelyyn.

Värit ja tunnelma ovat tärkeimmät taiteeni elementit. Teen taidetta havaintojeni, mielialojeni ja kokemusteni pohjalta. Minua kiinnostaa unen ja valveen väliin sijoittuva olotila sekä myös aidot luonnon kokemukset. Aiheeni ammennan sekä luonnosta että rakennetusta ympäristöstä. Taidegrafiikassa minua kiinnostaa sen niin äärettömän monipuolinen tekniikoiden kirjo, joka mahdollistaa aina löytämään uuden näkökulman aiheeseen. Haluan välillä tehdä helposti lähestyttäviä ja esittäviä kuvia ja toisinaan taas ilmaisuni on hyvinkin abstraktia. Viime vuosina olen tehnyt eniten maalauksellisia monotypioita.

Tuija Arina-Sundelin, taiteen maisteri, kuvataiteilija, taidegraafikko, kuvataideopettaja