Jag är född i Kaustby, bor och arbetar i Jakobstad.

Efter att ha bekantat mig med många tekniker inom bildkonsten har jag
stannat för att bli grafiker. Största orsaken till mitt val är att grafiken har så
många uttryck och att resultatet är svårt att förutse – det är just det som
fascinerar mig.

Även träsnitt, som anses vara en ”stel” teknik, passar överraskande bra till
såväl känsliga som starka arbeten. Jag tycker att det är en mycket uttrycksfull
grafisk metod. Effektfullt blir det också då man kombinerar flera helt olika
tekniker, som egentligen inte borde passa ihop, i samma verk

email: maijakatriina.salminen@gmail.com
hemsida: www.maijas-graphic-art.jimdo.com
Maija Salminen